Шановні колеги,

Оголошується набір статей до чергового номеру фахового в галузі політології журналу (категорія «Б») «Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичнихдисциплін». 

 

З організаційних питань просимо звертатися за електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">sj.politicalsciences@gmail.com

 

Робота секції "Політичні науки" студентської конференції "Освіта і наука 2021".

2187

7 квітня 2021 року відбулося секційне засідання кафедри політичних наук студентської наукової конференції "Освіта і наука 2021". Під час роботи секції виступило близько 20 виступаючих. Реалізуючи принцип безперервної освіти у роботі секції взяли участь студенти усіх освітніх рівнів: "бакалавр", "магістр", "доктор філософії". У роботі секції взяли участь: декан факультету політології та права професор Богдан Іванович Андрусишин, завідувачка кафедри політичних наук професор Ольга Володимирівна Бабкіна, заступник декана факультету політології і права з виховної та наукової роботи доцент Анна Анатоліївна Карнаух,  інші викладачі кафедри, а головне наші шановні колеги: студенти, аспіранти кафедри політичних наук.

cc9

Програма секції «Політичні науки»

Берзін Олександр Віталійович - «Основні риси доктрини неоконсерватизму», науковий керівник - ст. викладач Козенюк А.І.

Бунгеа Лілія Сергіївна – «Інформаційні технології у виборчій компанії: маніпулятивний аспект», науковий керівник - доктор політичних наук, професор, доцент Остапенко М.А.

Вовк Богдан Юрійович - «Основні риси політичної теорії Ст. Греції: цінності та напрямки» науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент Дьоміна О.С.

Гаврилюк Віктор Вадимович – «Верифікація урядових стратегій та програм, як науковий інструмент для дослідження політичної відповідальності», науковий керівник - доктор політичних наук, професор Бабкіна О.В.

Гайворонська Олександра Романівна – «Соціал-демократія: цінності та моделі», науковий керівник - ст. викладач Козенюк А.І.

Гевко-Нагірняк Марина Валеріївна – «Протестна політична поведінка: онлайнові форми», науковий керівник - доктор політичних наук, професор, доцент Остапенко М.А.

Гіоане Ірина Миколаївна – «Культура політичного вибору: проблеми формування в сучасній Україні» - науковий керівник - доктор політичних наук, професор Новакова О.В.

Гузій Микола Тарасович – «Проблема незалежності аналітичних політичних центрів в Україні», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Горбатенко І.А.

Долгалюк Анастасія Денисівна - «Політична теорія Т. Джефферсона», науковий керівник - ст. викладач Козенюк А.І.

Зарва Олексій Дмитрович - «Стан перманентної кризи як характеристика політичної системи України», науковий керівник - доктор політичних наук Гаврилюк Д.Ю.

Зарічний Ігор Володимирович – «Маніпулятивні опитування у прямих ефірах політичних ток-шоу», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Волянюк О.Я.

Зоценко Андрій Олегович - «Джеймс Медісон та його політичні погляди», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Карнаух А.А.

Івасюк Альона Денисівна – «Гоббсівський «Левіафан» та його значення», науковий керівник - ст. викладач Зайченко Л.М.

Кірова Крістіна Олексіївна - «Держава та правозахисні рухи: ефективні способи взаємодії», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Волянюк О.Я.

Коверда Аліса Олександрівна «Еволюція принципу конституціоналізму в незалежній Україні», науковий керівник - доктор політичних наук, професор Новакова О.В.

Конько Ольга Олександрівна - «Консерватизм як ідейно-політична течія», науковий керівник - ст. викл. Козенюк А.І.

Кузуб Вікторія Олександрівна - «Політична освіта: проблеми та перспективи розвитку» науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Горбатенко І.А.

Литвин Марина Вячеславівна – «Морально-етичний вимір політики в процесі демократизації українського суспільства», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Карнаух А.А.

Мельник Назарій Олегович – «Територіальний маркетинг та плейсбрендинг в умовах децентралізації влади в Україні», науковий керівник - доктор політичних наук, професор Бабкіна О.В.

Патель Богдан Шайлешович - «Ліберальна ідея в політичній теорії», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Карнаух А.А.

Печерський Павло Миколайович – «Сила ідеї за яку варто боротися та ілюзія братерства», науковий керівник - доктор політичних наук, професор Горбатенко В.П.

Поліщук Іван Володимирович - «Проблеми консолідації українського суспільства», науковий керівник - доктор політичних наук, професор Горбатенко В.П.

Прокопчук Віталій Юрійович - «Теоретична спадщина Н. Макіавеллі», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Карнаух А.А.

Рибалка Ірина Сергіївна – «Неформальні комунікації в політиці», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Горбатенко І.А.

Рихлюк Анна Віталіївна – «Використання технологій виборчої географії та її вплив на місцеві вибори 2020 року», науковий керівник - доктор політичних наук, професор, доцент Остапенко М.А.

Степанов Денис Васильович – «Посттоталітарний казус у політичній системі українського суспільства наприкінці ХХ століття», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Карнаух А.А.

Сухомлин Андрій Вікторович - «Концепція української державності В'ячеслава Липинського», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Горбатенко І.А.

Сушко Світлана Борисівна - «Європейські «зелені» тенденції: політико-культурний вимір», науковий керівник - доктор політичних наук, професор Бабкіна О.В.

Федоренко Іван Олексійович - «Геополітичні теорії Китаю та Кореї», науковий керівник - ст. викладач Зайченко Л.М.

Федотенко Катерина Андріївна – «Блокування соціальних мереж політичних акторів: наступ на свободу слова, чи боротьба з сепаратизм», науковий керівник - доктор політичних наук, професор, доцент Остапенко М.А

Юрченко Єгор Ростиславович - «Теоретичний доробок М. Вебера та його використання в Україні», науковий керівник - ст. викладач Козенюк А.І.

 

 

      cc11

Виступ проф. Горбатенко В.П. на Одинадцятих юридичних читаннях: ВИЗНАЧАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕХІДНОГО СТАНУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

 MG 1532 300 x 450Горбатенко Володимир Павлович,

доктор політичних наук,

професор, заступник директора

Інституту держави і права

ім. В.М. Корецького НАН України

 

ВИЗНАЧАЛЬНІ характеристики перехідного стану

сучасної української держави

         Соціально-гуманітарні науки, в тому числі й правознавство, на сьогодні належним чином ще не освоїли всієї багатоманітності державно-правового розвитку перехідного періоду. Хоча на Заході та останнім часом і в нас поряд з теоріями модернізації, глобалізації, постіндустріального, інформаційного суспільства оформилась і утверджується нова галузь знань «транзитологія». Найвагоміші досягнення в її формуванні належать С. Хантінгтону, А. Пшеворському, Ф. Шміттеру, А. Лейпхарту. Українські політологи теж поступово долучаються до цієї важливої галузі знань. Йдеться про праці О. Фісуна, М. Шаповаленко, О. Новакової, А. Романюка та ін.

         В контексті розвитку вітчизняної транзитології важливо особливу увагу звернути на визначальні характеристики перехідного стану загалом і сучасної української держави зокрема.

         До таких характеристик варто, зокрема, віднести типологічне визначення перехідної державності. Отже, чи можна вважати перехідну державу самостійним типом? Зважаючи на деякі основоположні підстави, –  можна. Про що йдеться?

         По-перше. Перехідний стан нерідко займає довгий період і навіть може скласти цілу епоху, як це було скажімо при переході від Середньовіччя до Нового часу.

         По-друге. Перехідний стан передбачає не тільки зміну влади, форми держави, державно-правових інститутів, але й зміну цінностей суспільства, його якісного стану, громадських структур, соціальних зв’язків і відносин.

         Таких перехідних періодів, який переживає Україна разом з іншими пострадянськими державами, ще не знала світова історія. Ми одночасно здійснюємо цілий ряд транзитних процесів: від тоталітаризму до демократії; від командної до ринкової економіки; від людини-гвинтика до активного творця  власної долі; від класових до загальнолюдських цінностей; від об’єкта до суб’єкта геополітики.

         По-третє. Перехідна держава є явищем конкретно-історичним, яке володіє національно-культурною орієнтацією і відображає накопичені конкретним народом цінності. А це означає, що кожна перехідна держава має значно більше, ніж усталені типи, неповторних ознак. і її типологічну специфіку слід виводити з урахуванням конкретно-історичних обставин.

         З огляду на останнє, важливо з’ясувати специфічні ознаки, що засвідчують виникнення і функціонування перехідного періоду.

Стаття В.П. Горбатенко ( повна версія )

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

IMG 4490 300 x 290Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.12.2014 року № 1506 на базі кафедри політичних наук Інституту політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 6-8 квітня 2015 року було організовано проведення ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Політологія».

Детальніше: ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

Науковий часопис Серія 22 Випуски 13 - 16

       Пропонуємо Вашій увазі останні випуски Наукового часопису
НПУ ім. М.П.Драгоманова Серія 22 "Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін":

Випуск 13 (спецвипуск)

Випуск 14

Випуск 15

Випуск 16

Представлення кафедри політичних наук (оновлено)

  Кафедра політичних наук Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова - утворилась на базі кафедри соціально-політичної теорії в 1991 році, як кафедра політології та соціології. У 1992 році здійснено один із перших в Україні набір студентів за спеціальністю «Політологія». З 1993 року кафедру очолює перший доктор політичних наук в Україні, професор, академік Академії політичних наук України, відмінник освіти України О.В. Бабкіна. У 2003 кафедру політології та соціології було реорганізовано та створено кафедру політичних наук, яка є випусковою та займається підготовкою студентів відділення «Політологія».

Науково-педагогічний склад кафедри налічує 26 викладачів, з яких 11 мають ступінь доктора наук, професора (О.В.Бабкіна, В.М.Бебик, І.М.Варзар, В.П.Горбатенко, М.А.Дмитренко, Г.І.Зеленько, М.А.Остапенко, С.О.Телешун та інші), 9 – ступінь кандидата наук, доцента (О.Я.Волянюк, І.А.Горбатенко, С.Ф. Джердж, А.А.Карнаух, І.І.Климкова, В.В.Козьма, О.В.Поляков, Л.М.Радченко та інші), 4 працюють на посаді старшого викладача (Козенюк А.І., Зайченко Л.М, Волощук Ю.І. та інші) та 2 – на посаді викладача кафедри (Козлова О.М., Гаврилюк Д.Ю.).

Завантажити розширену інформацію про професорів кафедри політичних наук

Детальніше: Представлення кафедри політичних наук (оновлено)

   

Опитування  

Шановні студенти! Що найбільше приваблює вас у навчально-виховному процесі, організованому кафедрою політичних наук?

Високий фаховий рівень викладачів - 28.6%
Дружня, тепла атмосфера навчання - 32.9%
Використання нетрадиційних та інтерактивних методів навчання - 10%
Надзвичайно нерозвідана і притягуюча глибина найцікавішої науки в світі - політології - 28.6%

Total votes: 70
The voting for this poll has ended on: 31 трав. 2017 - 00:00
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ