Освітні програми

 Навчання

 

Підготовка фахівців першого освітньо-професійного ступеня (бакалавр) за спеціальністю 052 - політологія

Your text...

Підготовка фахівців третього освітньо-наукового ступеня (доктор філософії) за спеціальністю 052-політологія

phd1

 

 

 

Навчально-методичні матеріали (зміст ОНП)

Компоненти обов’язкового типу

Філософія освіти

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Іноземна мова

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Методи планування та обробки наукових досліджень

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Наукометрія та науково-організаційна діяльність

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Теорія та історія політичної науки

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Політичні інститути і процеси

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Політична культура та ідеологія

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Асистентська практика

Робоча програма навчальної дисципліни

*Аспірант обирає 3 дисципліни обсягом 4 кредити ECTS кожна

Методологія сучасних політологічних досліджень

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Прикладні політологічні дослідження

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Філософія політики

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Політична аналітика

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Принципи та цінності демократії

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Інформаційно-комунікативні технології та політика

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

 

 

 аспіранти вступ

 Зведена інформація  про професорсько-викладацький склад ОНП доктор філософії зі спеціальності 052 політологія(кадрове забезпечення)

 

 

Стейкголдери та партнери

    

Договори про співпрацю

Договір про співпрацю між Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова і Інститутом держави і права імені В.М.Корецького НАН України

Договір про співпрацю між Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова і Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України

 

Рецензії на освітньо-наукову програму

Проректора з науково-педагогічної роботи Вінницького національного технічного університету доктора політичних наук, професора Світлани Денисюк

 Доктора політичних наук, професора, професора кафедри політології та міжнародних відносин Маріупольського державного університету Наталії Пашиної

   

РЕЦЕНЗІЇ РАБОТОДАВЦІВ

Гапоненко Віра Анатоліївна - доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політичних технологій Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

Дем’яненко Борис Леонідович – доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології, декан факультету історичної і соціально-психологічної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславлі

Зеленько Галина Іванівна – доктор політичних наук, професор, завідувачка відділом теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України

   

Міжнародні угоди

(договори про співробітництво)

Університет Мармара(Туреччина)

Угода

Ягелонський університет (Республіка Польща)

Угода

Опольський університет(Республіка Польща)

Угода

Університет імені Т.Масарика(Чеська республіка)
Угода

Талінський університет(Естонія)

Угода

Софійський університет Святого Климента Охридського (Болгарія)

Угода

Університет Градец Кралове (Чехія)

Угода

 

 

Підготовка фахівців першого освітньо-професійного ступеня (бакалавр) за спеціальністю 052 - політологія

Your text...

Підготовка фахівців третього освітньо-наукового ступеня (доктор філософії) за спеціальністю 052-політологія

phd1

 

 

 

Навчально-методичні матеріали (зміст ОНП)

Компоненти обов’язкового типу

Філософія освіти

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Іноземна мова

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Методи планування та обробки наукових досліджень

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Наукометрія та науково-організаційна діяльність

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Теорія та історія політичної науки

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Політичні інститути і процеси

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Політична культура та ідеологія

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Асистентська практика

Робоча програма навчальної дисципліни

*Аспірант обирає 3 дисципліни обсягом 4 кредити ECTS кожна

Методологія сучасних політологічних досліджень

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Прикладні політологічні дослідження

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Філософія політики

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Політична аналітика

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Принципи та цінності демократії

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Інформаційно-комунікативні технології та політика

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

 

 

 аспіранти вступ

 Зведена інформація  про професорсько-викладацький склад ОНП доктор філософії зі спеціальності 052 політологія(кадрове забезпечення)

 

 

Стейкголдери та партнери

    

Договори про співпрацю

Договір про співпрацю між Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова і Інститутом держави і права імені В.М.Корецького НАН України

Договір про співпрацю між Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова і Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України

 

Рецензії на освітньо-наукову програму

Проректора з науково-педагогічної роботи Вінницького національного технічного університету доктора політичних наук, професора Світлани Денисюк

 Доктора політичних наук, професора, професора кафедри політології та міжнародних відносин Маріупольського державного університету Наталії Пашиної

   

РЕЦЕНЗІЇ РАБОТОДАВЦІВ

Гапоненко Віра Анатоліївна - доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політичних технологій Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

Дем’яненко Борис Леонідович – доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології, декан факультету історичної і соціально-психологічної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславлі

Зеленько Галина Іванівна – доктор політичних наук, професор, завідувачка відділом теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України

   

Міжнародні угоди

(договори про співробітництво)

Університет Мармара(Туреччина)

Угода

Ягелонський університет (Республіка Польща)

Угода

Опольський університет(Республіка Польща)

Угода

Університет імені Т.Масарика(Чеська республіка)
Угода

Талінський університет(Естонія)

Угода

Софійський університет Святого Климента Охридського (Болгарія)

Угода

Університет Градец Кралове (Чехія)

Угода

 

 

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра політичних наук
Служба порталу :: Вебмайcтер
2013-2022