Освітні програми (educational programs)

 Навчання

 

Підготовка фахівців першого освітньо-професійного ступеня (бакалавр) за спеціальністю 052 - політологія

Освітня програма підготовки бакалаврів спеціальності 052 (редакція 2020 року)
Освтня програма підготовки бакалаврів спеціальності 052 (редакція 2022 року)

Вибірковий каталог спеціальності "політологія" Навчально-наукового інституту права та політології

 

Назва вибіркового освітнього компоненту

Посилання на силабус

$11.    

Політологія

 Силабус дисципліни

$12.    

Демократична трансформація України

 Силабус дисципліни

$13.    

Політика і права людини

 Силабус дисципліни

$14.    

Основи національної безпеки

 Силабус дисципліни

$15.    

Теорія міжнародних політичних відносин

 Силабус дисципліни

$16.    

Історія і теорія Конституціїї України

 Силабус дисципліни

$17.    

Етнополітика

 Силабус дисципліни

освітні компоненти

Анотація досципліни "Політичні проблеми соціального управління"

Анотація дисципліни "Сучасна молодіжна волітика в Україні"

slider 

 

 

Назва вибіркового освітнього компоненту

Посилання на силабус

$1.    

Демократизація як макросоціальний процес

 Силабус дисципліни

$2.    

Сучасні виборчі системи

 Силабус дисципліни

$3.    

Соціально-правова держава

 Силабус дисципліни

$4.    

Парламентська інженерія

 Силабус дисципліни

$5.    

Паблік рілейшнз

 Силабус дисципліни

$6.    

Політичне прогнозування

 Силабус дисципліни

 Обов"язкові освітні компоненти:

Методика викладання політології у закладах вищої освіти
Політичні відносини і політична процеси в Україні
Проблеми демократії і демократизації
Методологія і методи політологічних досліджень
Актуальні проблеми сучасної політичної науки

Підготовка фахівців третього освітньо-наукового ступеня (доктор філософії) за спеціальністю 052-політологія

phd1

 

 

 

Навчально-методичні матеріали (зміст ОНП)

Компоненти обов’язкового типу

Філософія науки

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Іноземна мова

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Методи планування та обробки наукових досліджень

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Наукометрія та науково-організаційна діяльність

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Теорія та історія політичної науки

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Політичні інститути і процеси

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Політична культура та ідеологія

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

Асистентська практика

Робоча програма навчальної дисципліни

*Аспірант обирає 3 дисципліни обсягом 4 кредити ECTS кожна

Методологія сучасних політологічних досліджень

 

Силабус

Прикладні політологічні дослідження

 

Силабус

Філософія політики

 

Силабус

Політична аналітика

 

Силабус

Принципи та цінності демократії

 

Силабус

Інформаційно-комунікативні технології та політика

 

Силабус

 

 

 аспіранти вступ

 Зведена інформація  про професорсько-викладацький склад ОНП доктор філософії зі спеціальності 052 політологія(кадрове забезпечення)

 

 

Стейкголдери та партнери

    

Договори про співпрацю

Договір про співпрацю між Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова і Інститутом держави і права імені В.М.Корецького НАН України

Договір про співпрацю між Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова і Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України

 

Рецензії на освітньо-наукову програму

Провідного наукового співробітника Інституту держава і права імені В.С.Корецького НАН України доктора політичних наук, професора Володимира Горбатенка

 Доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктора політичних наук, доцента Василя Козьми

   

РЕЦЕНЗІЇ РАБОТОДАВЦІВ

Гапоненко Віра Анатоліївна - доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політичних технологій Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

Дем’яненко Борис Леонідович – доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології, декан факультету історичної і соціально-психологічної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславлі

Зеленько Галина Іванівна – доктор політичних наук, професор, завідувачка відділом теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України

   

Міжнародні угоди

(договори про співробітництво)

Університет Мармара(Туреччина)

Угода

Ягелонський університет (Республіка Польща)

Угода

Опольський університет(Республіка Польща)

Угода

Університет імені Т.Масарика(Чеська республіка)
Угода

Талінський університет(Естонія)

Угода

Софійський університет Святого Климента Охридського (Болгарія)

Угода

Університет Градец Кралове (Чехія)

Угода

 

 

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра політичних наук
Служба порталу :: Вебмайcтер
2013-2023