Шановні колеги,

 

Вийшов черговий (31)  випуск збірника «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін». Це фаховий у галузі політології журнал категорії "Б"

 

 З організаційних питань просимо звертатися за електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">sj.politicalsciences@gmail.com

 

 

Публікації доктора політичних наук, професора Горбатенка. В.П. за 2019-2021 роки

Публікації доктора політичних наук, професора  Володимира Павловича Горбатенка  за 2019-2021 роки

      

$ 11.     Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації: монографія / За ред. І. О. Кресіної. Київ: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2019. 288 с. (У співавторстві. Співавтори Батанова Н. М., Коваленко А. А., Кресіна І. О., Кукуруз О. В., Сотник А. Л., Стойко О. М., Тарасюк В. М., Ходаківський М. Д., Явір В. А.). http://idpnan.org.ua/files/vidavnicha_diyalnist/pravova-politologiya---problemi-kontseptualizatsiyi-ta-institutsionalizatsiyi.pdf

$1 2.     Горбатенко В. П. Політичне прогнозування : опорний конспект лекцій / Упорядник : доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології В. П. Горбатенко. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. 48 с.

$ 13.     Горбатенко В. П. Політична аналітика : опорний конспект лекцій / Упорядник : доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології В. П. Горбатенко. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. 47 с.

$1 4.    Горбатенко В. П., Горбатенко І. А., Таран Я. А. Політична аналітика: Навчально-методичний посібник для аспірантів / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ: Логос, 2020. 100 с.  

$1 5.    Горбатенко В. П., Кукуруз О. В. Польська академія наук і мистецтв: історія становлення, особливості функціонування, співпраця з Україною. Правова держава. Випуск 29. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2018. – С. 354 – 362. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/566739.pdf

6. 6.    Бабкіна О. В., Горбатенко В. П. Між минулим і майбутнім: відповідальність інтелектуалів за соціально-політичні перетворення (співавтор – Бабкіна О. В.). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: «Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін» / відп. ред. О. В. Бабкіна. — Випуск 24: збірник наукових праць. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 3 -10. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25238

$1 7.     Горбатенко В. П. Понятійно-категоріальна основа осмислення політико-правової дійсності. Політологічний вісник: збірник наукових праць / голов. ред. В. Ф. Цвих; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ: ТОВ «Вадекс», 2019. Вип. 82. С. 18 – 28. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pv%5F2019%5F82%5F4

$1 8.     Горбатенко В. П. Принципи політико-правових досліджень. Правова держава. Випуск 31. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2020. С. 452 – 460. http://pravova-derzhava.org.ua/en/issues/pravova-derzhava.-volume-31-_2020_1.html

9.   Горбатенко В. П., Кукуруз О. В. Конструювання політико-правової реальності: теорія, методологія, практика. Правова держава. Випуск 32. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. 2021. С. 475 – 481. http://pravova-derzhava.org.ua/ua/zmist-nomeriv/pravova-derjava.-vipusk-32-_2021_.html

 

   

Опитування  

Шановні студенти! Що найбільше приваблює вас у навчально-виховному процесі, організованому кафедрою політичних наук?

Високий фаховий рівень викладачів - 28.6%
Дружня, тепла атмосфера навчання - 32.9%
Використання нетрадиційних та інтерактивних методів навчання - 10%
Надзвичайно нерозвідана і притягуюча глибина найцікавішої науки в світі - політології - 28.6%

Total votes: 70
The voting for this poll has ended on: 31 трав. 2017 - 00:00
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ