Освітні програми

 

Підготовка фахівців першого освітньо-професійного ступеня (бакалавр) за спеціальністю 052 - політологія

Your text...

Підготовка фахівців другого освітньо-професійного ступеня (магістр) за спеціальністю 052-політологія

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів спеціальності 052 політологія

Програмові компетентності ОПП

Програмові результати навчання

Навчальний план підготовки магістрів спеціальності 052 політологія

Вибіркова компонента навчання(елементи індивідуального вибору

Анотація досципліни "Політичні проблеми соціального управління"

Анотація дисципліни "Сучасна молодіжна волітика в Україні"

Підготовка фахівців третього освітньо-наукового ступеня (доктор філософії) за спеціальністю 052-політологія

 

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії зі спеціальності 052 - політологія

Програмові компетентності ОНП

Програмові результати навчання

 

 

Навчальний план

Навчальний план

Структурна схема компонентів ОНП 052 політологія

 

Навчально-методичні матеріали (зміст ОНП)

Компоненти обов'язково типу 

 

 

Філософія освіти

Силабус

Навчальна програма нормативної дисципліни

Іноземна мова

Силабус

Навчальна програма нормативної дисципліни

Наукометрія та науково-організаційна діяльність

Силабус

Навчальна програма нормативної дисципліни

Теорія та історія політичної науки

Силабус

Навчальна програма нормативної дисципліни

  

Політичні інститути і процеси

Силабус

Навчальна програма нормативної дисципліни

Політична культура та ідеологія

Силабус

Навчальна програма нормативної дисципліни

Асистентська практика

Навчальна програма

Компоненти вільного вибору аспріанта(вибіркова компонента навчання)

Методологія сучасних політологічних досліджень

 Силабус 

 Навчальна програма  

Прикладні політологічні дослідження

Силабус

Навчальна програма

Філософія політики

Силабус 

Навчальна програма

 

Політична аналітика

Силабус

Навчальна програма

Принципи та цінності демократії

Силабус

Навчальна програма

Інформаційно-комунікативні технології та політика

Силабус

Навчальна програма