Робота секції "Політичні науки" студентської конференції "Освіта і наука 2021".

2187

7 квітня 2021 року відбулося секційне засідання кафедри політичних наук студентської наукової конференції "Освіта і наука 2021". Під час роботи секції виступило близько 20 виступаючих. Реалізуючи принцип безперервної освіти у роботі секції взяли участь студенти усіх освітніх рівнів: "бакалавр", "магістр", "доктор філософії". У роботі секції взяли участь: декан факультету політології та права професор Богдан Іванович Андрусишин, завідувачка кафедри політичних наук професор Ольга Володимирівна Бабкіна, заступник декана факультету політології і права з виховної та наукової роботи доцент Анна Анатоліївна Карнаух,  інші викладачі кафедри, а головне наші шановні колеги: студенти, аспіранти кафедри політичних наук.

cc9

Програма секції «Політичні науки»

Берзін Олександр Віталійович - «Основні риси доктрини неоконсерватизму», науковий керівник - ст. викладач Козенюк А.І.

Бунгеа Лілія Сергіївна – «Інформаційні технології у виборчій компанії: маніпулятивний аспект», науковий керівник - доктор політичних наук, професор, доцент Остапенко М.А.

Вовк Богдан Юрійович - «Основні риси політичної теорії Ст. Греції: цінності та напрямки» науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент Дьоміна О.С.

Гаврилюк Віктор Вадимович – «Верифікація урядових стратегій та програм, як науковий інструмент для дослідження політичної відповідальності», науковий керівник - доктор політичних наук, професор Бабкіна О.В.

Гайворонська Олександра Романівна – «Соціал-демократія: цінності та моделі», науковий керівник - ст. викладач Козенюк А.І.

Гевко-Нагірняк Марина Валеріївна – «Протестна політична поведінка: онлайнові форми», науковий керівник - доктор політичних наук, професор, доцент Остапенко М.А.

Гіоане Ірина Миколаївна – «Культура політичного вибору: проблеми формування в сучасній Україні» - науковий керівник - доктор політичних наук, професор Новакова О.В.

Гузій Микола Тарасович – «Проблема незалежності аналітичних політичних центрів в Україні», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Горбатенко І.А.

Долгалюк Анастасія Денисівна - «Політична теорія Т. Джефферсона», науковий керівник - ст. викладач Козенюк А.І.

Зарва Олексій Дмитрович - «Стан перманентної кризи як характеристика політичної системи України», науковий керівник - доктор політичних наук Гаврилюк Д.Ю.

Зарічний Ігор Володимирович – «Маніпулятивні опитування у прямих ефірах політичних ток-шоу», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Волянюк О.Я.

Зоценко Андрій Олегович - «Джеймс Медісон та його політичні погляди», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Карнаух А.А.

Івасюк Альона Денисівна – «Гоббсівський «Левіафан» та його значення», науковий керівник - ст. викладач Зайченко Л.М.

Кірова Крістіна Олексіївна - «Держава та правозахисні рухи: ефективні способи взаємодії», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Волянюк О.Я.

Коверда Аліса Олександрівна «Еволюція принципу конституціоналізму в незалежній Україні», науковий керівник - доктор політичних наук, професор Новакова О.В.

Конько Ольга Олександрівна - «Консерватизм як ідейно-політична течія», науковий керівник - ст. викл. Козенюк А.І.

Кузуб Вікторія Олександрівна - «Політична освіта: проблеми та перспективи розвитку» науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Горбатенко І.А.

Литвин Марина Вячеславівна – «Морально-етичний вимір політики в процесі демократизації українського суспільства», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Карнаух А.А.

Мельник Назарій Олегович – «Територіальний маркетинг та плейсбрендинг в умовах децентралізації влади в Україні», науковий керівник - доктор політичних наук, професор Бабкіна О.В.

Патель Богдан Шайлешович - «Ліберальна ідея в політичній теорії», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Карнаух А.А.

Печерський Павло Миколайович – «Сила ідеї за яку варто боротися та ілюзія братерства», науковий керівник - доктор політичних наук, професор Горбатенко В.П.

Поліщук Іван Володимирович - «Проблеми консолідації українського суспільства», науковий керівник - доктор політичних наук, професор Горбатенко В.П.

Прокопчук Віталій Юрійович - «Теоретична спадщина Н. Макіавеллі», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Карнаух А.А.

Рибалка Ірина Сергіївна – «Неформальні комунікації в політиці», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Горбатенко І.А.

Рихлюк Анна Віталіївна – «Використання технологій виборчої географії та її вплив на місцеві вибори 2020 року», науковий керівник - доктор політичних наук, професор, доцент Остапенко М.А.

Степанов Денис Васильович – «Посттоталітарний казус у політичній системі українського суспільства наприкінці ХХ століття», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Карнаух А.А.

Сухомлин Андрій Вікторович - «Концепція української державності В'ячеслава Липинського», науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Горбатенко І.А.

Сушко Світлана Борисівна - «Європейські «зелені» тенденції: політико-культурний вимір», науковий керівник - доктор політичних наук, професор Бабкіна О.В.

Федоренко Іван Олексійович - «Геополітичні теорії Китаю та Кореї», науковий керівник - ст. викладач Зайченко Л.М.

Федотенко Катерина Андріївна – «Блокування соціальних мереж політичних акторів: наступ на свободу слова, чи боротьба з сепаратизм», науковий керівник - доктор політичних наук, професор, доцент Остапенко М.А

Юрченко Єгор Ростиславович - «Теоретичний доробок М. Вебера та його використання в Україні», науковий керівник - ст. викладач Козенюк А.І.

 

 

      cc11