ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

підведення підсумків

ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади

зі спеціальності «Політологія»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.10.2015 року № 1247 на базі кафедри політичних наук Факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 18-20 квітня 2016 року було проведено ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Політологія».


Олімпіада була спрямована на визначення рівня та підвищення якості політологічних знань, які є орієнтирами для майбутніх політологів в навколишньому світі політики та суспільних змін, основою формування раціонально-політичного мислення, вмінь аналізувати та прогнозувати динаміку політичних процесів, осмислювати відносини між державою, суспільством і людиною на засадах загальнолюдських цінностей.

На сучасному етапі розвитку постіндустріального суспільства відбувається суттєва трансформація функцій політики, політичного процесу, змінюється розуміння політичної влади, політичного лідерства, авторитету в політиці, провідним ресурсом стають знання та інформація, носіями яких є людина, особистість. В умовах змін сучасного українського суспільства особливого значення набуває проблема формування на рівні суспільства та особистості політичної духовності, політичних ідеалів справедливості, свободи, гуманізму, людського виміру політики.

Незважаючи на труднощі, що нині постали перед нашою країною, політична наука в Україні продовжує розвиватися у системі гуманітарних наук, помітно впливає на реальні політичні процеси розбудови демократичної держави, формування політичної культури. Політична наука в Україні досліджує складні проблеми суспільно-політичного розвитку сучасного світу, сутність і прояви людського виміру політики, проблеми політичної влади, формування політичної свідомості та культури, подолання соціально-політичних та етнічних конфліктів, реформування політичних систем. Особлива увага приділяється дослідженню складних і суперечливих процесів трансформації суспільства, реформування політичної освіти. Відповідно, одне із завдань політичної реформи полягає в науковому забезпеченні політичних проектів, здійсненні політичних прогнозів, обґрунтуванні політичних рішень. Політична ж освіта має формувати підвалини демократичної ментальності і зрілої політичної культури. Саме тому, з огляду на нагальну потребу вирішення зазначених вище завдань, не викликає сумнівів актуальність проведення такого заходу як Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Політологія». Проведення таких заходів важливе для формуванням позитивного іміджу університету, підняття рівня значущості спеціальності «Політологія» в гуманітарному просторі сучасної України.

На ІІ тур олімпіади були запрошені студенти з усіх вищих навчальних закладів України, у яких готують фахівців зі спеціальності «Політологія». До участі в олімпіаді прибули 53 студента з 22 вищих навчальних закладів України.

Зареєстровані команди з:

-                     Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ);

-                     Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса);

-                     Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків);

-                     ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (м. Київ);

-                     Національного університету «Острозька академія» (м. Острог);

-                     Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин);

-                     Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці);

-                     Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород);

-                     Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ);

-                     Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне);

-                     Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса);

-                     Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ);

-                     Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ)

-                     Київський міжнародний університет (м. Київ);

-                     Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка (м. Кіровоград);

-                     Кам’янець – Подільський національний університет імені І. Огієнка (м. Кам’янець – Подільський);

-                     Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ);

-                     Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів);

-                     ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький);

-                     Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк);

-                     Донецького національного університету (м. Вінниця);

-                     Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк);

18 квітня 2016 року о 14.00 у центральному корпусі НПУ імені М.П.Драгоманова відбулося урочисте відкриття ІІ туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Політологія».

19 квітня стартувала конкурсна програма олімпіади, виконання якої відбувалось в письмовій формі. Учасникам було запропоновано 10 тематичних, закритих та відкритих, логічних і творчих завдань, котрі передбачали демонстрацію студентами знань та власних міркувань із загальної теорії політики, визначальних етапів розвитку вітчизняних і зарубіжних політичних вчень, особливостей політико-владних відносин, політичної культури сучасної України, процесів демократизації тощо.

Після завершення офіційної частини олімпіади для її учасників було проведено екскурсію визначними місцями Києва.

Злагоджено була побудована робота журі олімпіади, члени якого критично і об’єктивно підійшли до перевірки конкурсних робіт учасників.

Переможцями олімпіади було визначено:

І місце – Шопіна Михайла Романовича (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 3 курс);

ІІ місце – Гнидюка Олександра Анатолійовича (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 5 курс);

ІІ місце – Шестопалову Альону Олександрівну (Львівський національний університет імені Івана Франка, 4 курс);

ІІІ місце – Боженка Сергія Миколайовича (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 3 курс);

ІІІ місце – Рудика Андрія Олексійовича (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 5 курс);

Командними дипломами компетентне журі на чолі з доктором політичних наук, професором, академіком політичних наук України О. В. Бабкіною відмітили:

    команди Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Донецького національного університету за творчий підхід та високі показники у виконанні конкурсних завдань.

Переможців, яких відмітили за особливі успіхи нагородили почесними дипломами та призами (авторські підручники, словники, періодичні видання з актуальних питань політології). Іншим студентам було вручено дипломи учасника та заохочувальні подарунки.

Загалом олімпіада пройшла в позитивній атмосфері. Після оголошення результатів студенти висловили позитивні враження від олімпіади, міркування з приводу майбутніх подібних заходів.