Публікації кандадита політичних наук, доцента Волянюк О.Я. за 2019-2021 роки

Публікації кандадита політичних наук, доцента Ольги Ярославівни Волянюк за 2019-2021 роки

  

1.     Волянюк О. Меморіальна пропаганда: спроба концептуалізації поняття // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. Випуск 24: збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018.  С. 87-93. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25251

2.     Волянюк О. Аналіз політики у ретроспективі та перспективі розвитку громадських якостей // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. Випуск 25: збірник наукових праць.  К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 82-90. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/27258/Volianiuk.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3.     Волянюк О. Політична реальність і доповнена реальність: особливості сумісності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. Випуск 26: збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 86-93. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27274

4.     Волянюк О. Прикладні політичні дослідження: назустріч реальності. Європейський політико-правовий дискурс, 2020, Том 7, Вип. 4. С. 64-70. EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ. 2020, V. 7, Iss. 4. 64-70. https://eppd13.cz/?page_id=1587

5.     Волянюк О. «Постправда»: безпекові виклики, наукові дискусії, політичний сленг// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. Випуск 30: збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. С. 124-134.