Публікації доктора політичних наук, професора Новакової О.В. за 2019-2021 роки.

Публікації доктора політичних наук, професора Олени Вікторівни Новакової за 2019-2021 роки

1.     Політична думка ХХ - початку ХХІ століть: методологічний і доктринальний підходи. Підручник у 2-х томах Том І. Розділ 19. Політичні аспекти ідей представників синергетики. Друге видання. Львів: «Новий світ-200», 2016.  516с. С. 502-512. URL: https://shron3.chtyvo.org.ua/Avtorskyi_kolektyv/Politychna_dumka_XX__pochatku_XXI_stolit_metodolohichnyi_i_doktrynalnyi_pidkhody_Tom_1.pdf?

2.     Політичні процеси та політичні відносини. Навч. Посібник. К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2016, 398 с. URL: http://repository.mdu.in.ua/jspui/bitstream/123456789/1091/1/NP_polit_protsessy.pdf

3.     Novakova O., Balatska O., Karchevska O., Tulinov V. Political Extremism in Modern Democratic Transformations. Vol. 39, Núm. 70 (2021), pp. 504-523: Cuestiones Políticas Esta. URL: https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/36867/39847 Revista es en Web of Science Group: SSN / eISSN: 0798-1406 / 2542-3185 (https://mjl.clarivate.com/search-results).

4.     Новакова О. В. Тенденції формування геополітичних орієнтацій громадян сучасної України. «Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія Політичні науки». Вип. 1, 2017. С.87-99. URL: https://jvestnik-politology.donnu.edu.ua/article/view/3936

5.     Новакова О. В. Синдром популізму як виявлення криз сучасної політики // Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Вип.21, 2017. С.36-42. URL: 

6.     https://kpn.fpsp.npu.edu.ua/images/files/visnuk%2021.pdf

7.     Новакова О. В. Соціально-політичні чинники формування політичної участі// Регіональні студії. Ужгородський державний університет. Вип. 10, 2017. С.58-65. URL: http://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/10/13.pdf

8.     Новакова О. В. Проблеми та складові соціальної політики української держави щодо окупованих територій Донбасу. Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Вип. 24,2018. С.11-16. URL: https://kpn.fpsp.npu.edu.ua/images/files/vupysk%20%2024.pdf

9.     Новакова О. В. Зовнішні дилеми політичної ідентифікації українців. Studia Politologica Ucraino-Polona. Щорічний журнал з політичних наук. Випуск 8, 2018. С.95-102. URL: http://journals.uran.ua/spup/article/view/164032

10.Новакова О. В. Комунікативні аспекти формування довіри до влади. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Випуск 26: збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 31-36. URL: https://kpn.fpsp.npu.edu.ua/images/files/Chasopys%2026.pdf

11.Новакова О. В. Чинники вдосконалення навчально-методичного забезпечення підготовки сучасних політологів у галузі вищої освіти. Науковий часопис НПУ імені М.П Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2020. Вип. 27. С. 19-25. URL: https://kpn.fpsp.npu.edu.ua/images/files/vupysk27.pdf

12.Новакова О. В., Пашина Н. П. Комунікативна еволюція політичних інститутів як умова переходу від патримоніальних до сучасних суспільства. Науковий часопис НПУ імені М.П Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 2020. Вип.29. С.5-13. https://kpn.fpsp.npu.edu.ua/images/files/vupysk29.pdf">URL:https://kpn.fpsp.npu.edu.ua/images/files/vupysk29.pdf