Корисні інтернет-ресурси з політичних наук

 1. Державний комітет статистики України – http://www.ukrstat.gov.ua.
 2. Європейська комісія.Режим доступу: http://www.europa.eu.int/comm
 3. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – Режим доступу: http://www.gileya.org.ua/index.php?ng=about.
 4. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/?mid=7.
 5. Інститут трансформації суспільства.Режим доступу: http://www.soskin.kiev.ua.
 6. Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна»//http://www.eru.org.ua/index.php?page=1233. 
 7. Київський міжнародний інститут соціології.Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/
 8. Мережа аналітичних центрів України.Режим доступу: http://www.intellect.org.ua.
 9. Міжнародний центр перспективних досліджень. – Режим доступу: http://www.icps.com.ua/publications.html.
 10. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.
 11. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/2012_nauk_an_rozrobku/stan_poz_gp_sus.pdf.
 12. Представництво ООН в Києві.Режим доступу: http://www.un.org.ua/.
 13. Представництво Світового банку в Україні.Режим доступу: http://www.worldbank.org.ua
 14. Суспільно-гуманітарний консорціум Генеза (Україна). Режим доступу: http://www.geneza.itgo.com/
 15. Фонд “Європа ХХІ” – http://www.europexxi.kiev.ua.
 16. Центр “Освіта”.Режим доступу: http://www.osvita.org.